brandwerend-glas
brandwerend-glas

BRANDWEREND GLAS

Normaal enkel glas (float glas) breekt bij een brand al zeer snel. Bij een brand ontstaat er temperatuurverschil tussen het glasoppervlak en de glasranden. Hierdoor ontstaan thermische spanningen in het glas. Wanneer de thermische spanning te groot wordt, ontstaat breuk. Bij normaal enkel glas gebeurt dit bij een temperatuurverschil van ongeveer 30-40°C. Dit temperatuurverschil ontstaat al na ongeveer één minuut bij een standaard brand. Gehard glas en standaard gelaagd glas hebben slechts een brandwerendheid van 4 tot maximaal 5 minuten. Daarom zal het glas allerlei bewerkingen moeten ondergaan om brandwerende eigenschappen te krijgen

Brandwerend (isolatie)glas wordt gerangschikt naar prestatieniveau, dat wil zeggen naar de duur van de brandwerendheid en de wijze van brandwering. De rangschikking van het brandwerend glas gebeurt aan de hand van verschillende criteria en is beschreven in Europese normen.